لیپولیز لیپولیز

کاربرد لیزر لیپولیز در کوچک کردن سینه

لیزر لیپولیز یکی از روش های انتخابی برای کوچک کردن سینه ی آقایان به شمار می آید اما در خانم ها اینگونه نیست لذا در سینه ی خانم ها لیزرلیپولیز دارای کاربرد نمی باشد . برای کوچک کردن سینه ی خانم ها به ندرت از روش لیپوساکشن استفاده می شود به عنوان مثال در مواردی که در بین سینه ها تقارن وجود نداشته باشد و بافت سینه به طور کامل از چربی تشکیل شده باشد ، پوست سفت است و شدیدا افتاده نیست ، به ندرت این روش مورد استفاده قرار می گیرد . اساسا برای کوچک کردن سینه ی خانم ها روش جراحی روش برتر به شمار می آید که امروزه با استفاده از روش های جدید انجام می شود و جای عمل محدودی به جای می گذارد لذا کاربرد لیزرلیپولیز در کوچک کردن سینه ی آقایان موثر تر خواهد بود . لیززلیپولیز به یک نوع لیزر داخل بافتی گفته می شود که دارای دو کاربرد مسلم و مشخص می باشد : در درجه ی اول موجب رفع چربی های موجود در زیر پوست می شود و به طور همزمان بر اثر تابش لیزر ، از افتاده و شل شدن پوست جلوگیری می کند و لذا پوست سفت و جمع خواهد شد . در رابطه با تاثیر لیزرلیپولیز در جمع شدن پوست بایستی گفت که حتما باید ناحیه ای که دارای پوستی افتاده می باشد ، به طور همزمان در همان ناحیه چربی و چاقی داشته باشد و از سوی دیگر ناحیه ای که دچار شل شدگی وسیع به همراه ترک های وسیع است به طور معمول با لیزرلیپولیز جمع و سفت نمی شود و حتما باید با استفاده از روش جراحی پوست همراه با چربی برداشته شود . لیزرلیپولیز روشی موثر در برداشت چربی ها است که تحت بی حسی موضعی قابل انجام است .

لیپولیز