لیپولیز شکم و پهلوها

امروزه چاقی به معضلی در جوامع مختلف تبدیل شده است لذا هر روزه افراد به دنبال روش های جدید برای از بین بردن چربی های بدن می گردند . در چندین سال اخیر روشی به نام لیپولیز ابداع شده است که برای رفع چربی های انباشته ی شده ی بدن از انرژی لیزر استفاده می کند . در روش لیپولیز با استفاده از انرژی لیزر سلول های چربی خرد می شوند و از بین می روند . روش لیپولیز شکم و پهلو ها امروزه به طور شایع مورد استفاده ی خیلی از افراد قرار می گیرد زیرا چربی های این نواحی در برخی افراد با کمک ورزش و رژیم غذایی نیز رفع نمی گردد .

کاندیدای مناسب جهت لیپولیز پشت و پهلوها :

اگر افراد در نواحی شکم و پهلو ها چربی های اضافی داشته باشند که حتی با گرفتن رژیم های سرسختانه و ورزش هم از بین نرفته اند می توانند از روش لیپولیز شکم و پهلوها استفاده نمایند ولی افرادی که به بیماری های زیر مبتلا می باشند کاندیدای مناسبی برای لیپولیز به شمار نمی آیند :

مزایای روش لیپولیز :