لیپولیز لیپولیز

لیپولیز ران

لیپولیز شیوه ای غیر تهاجمی ایت که به وسیله ی لیزر لیپواسکالیچر انجام می شود و در مقایسه با لیپوساکشن عوارض کمتری را به دنبال دارد . با استفاده از این روش افراد قادر خواهند بود چربی هایی که در برخی نقاط بدن تجمع پیدا کرده اند را تخریب سازند . با کمک این روش می توان نتایج ایده آلی در نقاط بدن همچون ران به جای گذاشت . چربی هایی که به وسیله ی لیپولیز ران یا نقاط دیگر بدن بدست می آیند را می توان در نواحی دیگر بدن به کار برد .

نحوه ی انجام لیپولیز ران :

به منظور انجام لیپولیز ران ، ابتدا پروب فیبر نوری ظریفی به درون پوست راه پیدا می کند و انرژی مشخص شده ای را به نواحی مورد نظر انتقال می دهد و به این تریتب منجر به متلاشی شدن سلول های چربی می شود . به طور معمول چربی های متلاشی شده توسط لیپولیز را از درون بدن تخلیه نمی کنند و درون بدن باقی می گذارند ولی اگر بخواهیم نتایج مطلوب تری از انجام لیپولیز کسب نیم بهتر است چربی های مایع شده از بدن خارج شوند . لازم به ذکر است انرژی سطح پایین لیزر سبب تحریک تولید کلاژن و درنهایت سفت شدن پوست نیز خواهد شد .

لیپولیز

نکات پس از لیپولیز :