لیپولیز لیپولیز

لیپولیز باسن

یکی از اندام هایی که اشخاص به برطرف کردن چربی اضافی آن مایل هستند ، چربی باسن می باشد ، در صورتی که اشخاص با رژیم غذایی و ورزش کردن نتوانند وزن شان را کم کنند ، می توانند توسط پزشک متخصص و با استفاده از تکنیک لیپولیز ، باسن خود را کوچک کنند . در ادامه به شرح جراحی لیپولیز باسن خواهیم پرداخت . لیپولیز باسن و کوچک کردن باسن باسن در زیبایی اندام بانوان نقش مهمی دارد . در بیشتر مورد ها ، رژیم غذایی و ورزش کردن موجب به بوجود آمدن باسنی سفت نمی شود . لیزر لیپولیز یکی از راه های درمان برای کوچک کردن باسن می باشد . روش انجام لیزر لیپولیز باسن

لیپولیز

مزایای لیپولیز باسن