لیپولیز لیپولیز

لیزر لیپولیز و خطر آمبولی

معمولاً در میان همه افراد دیده می شود ، فردی بعد از انجام عمل جراحی در حالی که با شرایط عوی قابل قبول از اتاق عمل خارج شده ، با تشخیص ایست ناگهانی قلبی فوت می شود . آمبولی می تواند علت فوت چنین افرادی باشد . بروز لخته در عروق محیطی مانند عروق پا و حرکت به طرف احشای اصلی بدن مانند ریه ، مغز و قلب را ترومبو آمبولی گفته می شود . در اینجا به شرح مبحث ” لیزر لیپولیز و خطر آمبولی ” می پردازیم .

آمبولی به دو بخش کلی تقسیم می گردد

آمبولی چربی :

در هنگامی که مقدار خیلی کوچکی از بافت چربی از راه جریان خون وارد عروق اندام ‌های مهم بدن مانند عروق ، قلب ، ریه و … بشود و همین طور وارد عروق خونی بزرگ می شود ، یک عضو مهم بدن با گرفتگی یکی از رگ ها درگیر می گردد و در نهایت خطر های جانی را به همراه خود خواهد آورد . همواره ، به هر علتی ، بافت چربی که در کنار عروق خونی پاره شده قرار بگیرد ممکن است موجب ورود چربی به درون عروق خونی بشود برای مثال این حالت غالباً در ادامه شکستن استخوان ‌های بزرگ مشاهده می گردد، به علت این که مغز استخوان دارای چربی است و شکستگی و پارگی هم زمان عروق قادر است ، موجب ورود بافت چربی به درون عروق بشود و خطر آمبولی را ایجاد کند .

آمبولی لخته خون :

این وضعیت در جراحی‌ هایی که به طور معمول در ادامه بیهوشی‌ های طولانی‌ و همین طور گاهی تحت تاثیر مسائل ژنتیکی در فرد اتفاق می افتد . نتیجتاً پیشنهاد می گردد ، از بی هوشی‌های طولانی مدت در انواع جراحی ‌های پلاستیک خودداری شود . درتکنیک لیزر لیپولیز و لیپوساکشن و همین طور جراحی‌ های کوچک کردن شکم ، سینه نیز ممکن است آمبولی چربی رخ دهد . البته اگر جراح با دقت و ملاحظات لازم از پارگی عروق پیشگیری کند ، خطر آمبولی بسیار کاهش می یابد.