لیپولیز لیپولیز

سوالات متداول در کرایو لیپولیز

سوالات متداول در کرایو لیپولیز به شرح زیر می باشد که افراد می توانند جواب سوال های خود را در مورد کرایو لیپولیز دریافت کنند :

لیپولیز
نتایج حاصل از کرایو لیپولیز تا چه مدتی باقی می ماند ؟

در صورتی که شخص بعد از کرایو لیپولیز رژیم غذایی مناسبی را انتخاب کند اثر دائمی خواهد داشت به دلیل این که سلول های چربی در طول کرایو لیپولیز منجمد می شود و سپس از بدن خارج می شود .

چه کسانی کاندید بهتری برای کرایو لیپولیز هستند ؟

افرادی که چربی های موضعی در بدنشان دارند و برداشتن آن ها باعث تناسب آندام در آن ها می شود .

تاثیر نهایی کرایو لیپولیز چه مدتی قابل رویت است ؟

در حالت عادی کرایو لیپولیز پس از سه ماه تاثیر نهایی خود را می گذارد اما بعد از 14 _ 10 روز می شود تاثیرات اولیه ی آن را مشاهده کرد .

تعداد جلسات کرایو لیپولیز چقدر است ؟

بین 1_ 1:30 ساعت زمان نیاز است برای از بین بردن چربی هر یک از اندام ها و زمان اصلی بستگی به ضخامت لایه های چربی و واکنش بدن نسبت به کرایو لیپولیز دارد . جلسات درمانی 5 _ 3 جلسه است که یک ماه و نیم بین هر جلسه فاصله است .

کرایو لیپولیز دارای درد و خون ریزی است ؟

در طی انجام کرایو لیپولیز دردی مثل درد باد کش حس می کنید و چون کرایو لیپولیز روی بدن انجام می شود خون ریزی به همراه ندارد .

پس از جلسات درمان چه حسی بوجود می آید ؟

کرایو لیپولیز عوارض بسیار کمی دارد و به هیچ دوره ی استراحتی احتیاج ندارد و پس از آن می توانید به فعالیت های روزانه ی خود بپردازید .

آیا نتایج ماندگار هستند ؟

بله به دلیل این که سلول ها ی بلوری شده به وسیله ی کرایو لیپولیز با فرایند طبیعی بدن جذب می شود ماندگار است ، این سلول ها بعد از از بی رفتن دیگر رشدی ندارند .

بعد از کرایو لیپولیز باید برنامه تمرینی مخصوصی داشته باشیم ؟

خیر . فقط استفاده از یک برنامه ی غذایی و روش زندگی سالم نتایج کرایو لیپولیز را افزایش می دهد .