لیپولیز لیپولیز

دوره نقاهت لیپولیز

ليپوليز به معنای شكستن سلول های چربی و جدا کردن آن است ، در واقع ، از لیپولیز به منظور تخريب و یا كاهش بافت چربی استفاده می شود . به شیوه های متفاوتی دربهره گیری از ليپوليز بهره گیری می شود ، از قبیل : اولتراسونیک و مزوتراپی . انجام هر عمل جراحی دوره نقاهت و مراقبت دارد و ما در این جت به شرح دوره نقاهت لیپولیز می پردازیم . به طور معمول ، در حدود 1 الی 4 ساعت بعد از انجام عمل لیپولیز می توان بیمار را مرخص کرد ، در حالت کلی ، لیپولیز سرپايی انجام می شود و نياز به بستري نیست . البته توصیه می شود تا به مدت 1 الی 3 روز در منزل بمانید و استراحت کنید ، چرا که تحت تاثیر مصرف دارو های بی حسی درد مختصری شبیه به اسپاسم و کوفتگی ، به خاطر از بین رفتن اثر داروی بی حسی خواهید داشت و بهتر آن است که برای تحمل این درد تا زمان بهبودی در منزل بمانید و استراحت کنید . حدود دو الی سه هفته تورم در نواحی که تحت عمل لیپولیز قرار گرفته طبیعی است و با گذشت زمان برطرف می شود . درضمن پوشیدن گن تا زمانی که پزشک توصیه نموده است ، الزامی می باشد .

لیپولیز

آیا پس از انجام لیپولیز بستری لازم است ؟

با توجه به شرایط جراحی و ناحیه مورد نظر ممکن است عمل لیپولیز تحت بیهوشی عمومی و یا بی حسی موضعی انجام شود . معمولاً افرادی که عمل لیپولیز انجام دهند پس از چند ساعت ترخیص می شوند ولی اگر عمل جراحی وسیع و تحت بی هوشی صورت گرفته باشد . با تشخیص پزشک ممکن است تا لازم باشد بیمار ، 24 ساعت پس از عمل ، در بیمارستان تحت نظر گرفته شود و پس از آن مرخص شود .