لیپولیز لیپولیز

اقدامات قبل از لیپولیز

لیزر لیپولیز به معنای شکسته شدن و تجزیه شدن چربی ها است . از این روش برای رفع چاقی های موضعی استفاده می شود . با به کارگیری این روش می توان چربی ها را به صورت سرپایی از بدن تخلیه کرد . طی تحقیقات انجام شده مشخص شده است که افرادی که تحت عمل لیزرلیپولیز قرار می گیرند متحمل درد زیادی نخواهند شد . ماده ای که در این روش به ناحیه ی مورد ظر تزریق می شود باعث شده که کاهش وزن تا چندین روز ادامه پیدا کند . لیزرلیپولیز روشی کم تهاجمی به شمار می آید که چربی های زیادی را تخریب می سازد . در رابطه با اقدامات قبل از لیپولیز در ذیل توضیحاتی خواهیم داد .

لیپولیز

اقدامات قبل از لیپولیز شامل موارد زیر می باشند :