لیپولیز لیپولیز

اقدامات بعد از لیپولیز

لیپولیز روش جراحی کم تهاجمی برای حذف چربی های اضافی نقاط بدن است که منجر به تخریب سلول های چربی می شود و همچنین از طریق ایجاد گرما سفت شدن پوست را نیز به دنبال خواهد داشت . برای شروع عمل لیپولیز ، ابتدا پزشک محلول حاوی آدرنالین و بی حس کننده را در ناحیه ی مورد درمان تزریق می کند سپس تحت بی حسی موضعی در موضع سوراخ های بسیار ریزی ایجاد می شود . از طریق همین سوراخ های ایجاد شده کانولا به درون پوست راه پیدا می کند سپس حرکاتی در زیر پوست ایجاد می نماید و انرژی لیزر را به سلول های چربی انتقال می دهد . بر اثر تابش انرژی لیزر سلول های چربی پاره می شوند و به این ترتیب چربی ها تخریب می شوند . پس از آن می توان چربی های به حالت مایع در آمده را در بدن باقی گذاشت یا اینکه از بدن خارج کرد . به دلیل اینکه انرژی لیزر لایه ی دوم پوست را تحت تاثیر قرار می دهد لذا سفت و جمع شدن پوست را در بردارد . این روش نسبت به روش لیپوساشکن قدیمی خونریزی و کبودی و تورم کمتری را در پی خواهد داشت و همچنین دوره ی نقاهت آن نیز کمتر است . اقدامات بعد از لیپولیز در کسب نتیجه ی بهتر تاثیرگذار است لذا آن ها را در زیر مطرح نموده ایم . اقدامات بعد از لیپولیز شامل موارد زیر می باشند :

لیپولیز