لیپولیز لیپولیز

استفاده از گن پس از لیپولیز

بهره گیری از لباس های مخصوص فشرده سازی ( یا همان گن ) بعد از هر تکنیک لیپولیز و لیپوساکشن الزامی می باشد . از مهم ترین مراقبت های پس از لیپولیز ، استفاده از گن پس از لیپولیز می باشد ، که منظور همان بهره گیری از البسه فشرده سازی است . این امر منجر می گردد تا نتیجه عمل لیپولیز بهتر باشد . پزشکان به این نکته پی برده اند ، افرادی که استفاده از گن پس از لیپولیز را جدی می گیرند ، در مقایسه ی با بیمارانی که از پوشیدن گن امتناع می نمایند ، به نتیجه مطلوب تری را کسب می کنند . و در ادامه می توان گفت : استفاده از گن پس از لیپولیز ، تنها به منظور دستیابی به نتیجه برای زیبایی بیشتر اندام های تان توصیه نمی گردد ، همچنین بعضی از خطر هایی که بعد از عمل جراحی صورت می گیرد را می کاهد که به شرح تعدادی از این ها می پردازیم :

لیپولیز

استفاده از گنی متناسب با اندام بیمار می تواند با فشاری مناسب ، در تثبیت قسمت هایی که جراحی روی آن صورت گرفته ، بدون آسیب رساندن به قسمت جراحی شده به بهبود وضعیت کمک کند . برای دستیابی به شرایط مطلوب داشتن گنی مناسب میتواند کمک کند ، که به آن ها اشاره می کنیم .